Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – kdaj prične zavarovanje veljati?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno zdravstveno zavarovanje kot se ta izraz uporablja v pogovornem jeziku nam omogoča kritje stroškov pri obisku zdravnika ali večjih poškodbah, kjer se lahko stroški zelo narastejo brez dodatnega doplačila. Če imamo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam ni potrebno doplačati ali plačati ničesar saj nam te stroške krije zavarovalnica mi pa plačujemo mesečno vsoto, da  je pravica in možnost do koriščenja zavarovanja mogoča.

Dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje

Kdaj nam začne dopolnilno zdravstveno zavarovanje veljati pa je odvisno od posameznika. Če stranka pravočasno sklene zavarovanje in ne pridobi čakalne dobi, ji zavarovanje začne veljati naslednji dan. V primeru, da se ne odločimo za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nam obvezno zavarovanje ne krije vseh stroškov saj moramo nekatere zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa , te pa se lahko gibljejo od 5 do 90% vrednost cene zdravila, storitve ali medicinskega pripomočka. Cene oziroma doplačila brez sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se lahko gibljejo tudi do nekaj tisoč evrov.

Glede na cenovno statistiko doplačil, je pametno skleniti tudi dopolnilno zavarovanje, ko je to mogoče saj se lahko le s takim načinom izognemo zelo visokim stroškom, ki bi nas lahko spravili v bankrot ali nam zelo otežili življenje. Zavezanci za dopolnilno zdravstveno zavarovanje postanemo v primeru, da izgubimo status študenta ali dijaka ter se zaposlimo pri delodajalcu. Delodajalec po zakonu prične plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje, upokojencem pa ga plačuje zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od dneva zaposlitve imamo na voljo eno leto, da sklenemo tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki stane okoli 35 EUR na mesec pri skoraj vsaki zavarovalnici. Če dodatnega zavarovanja v roku enega leta ne sklenemo se premija za vsako leto zviša za 3%. To pomeni , da boste za vsako preteklo leto v času zaposlitve za dodatno zavarovanje odšteli 3% več denarja, kot bi ga v prvem letnem obdobju od začetka zaposlitve pri delodajalcu.