Depoziti in obrestne mere

Imate na računu lep kupček denarja in ga trenutno nameravate namesto zapraviti vložiti v neko pametno naložbo ali depozit, da boste svoj kupček denarja še nekoliko povečali? Preverite obrestne mere na depozite, da se boste lažje odločili kam boste vaš denar vložili. Kot prvo vam moramo povedati, da ste se pravilno odločili, saj moramo gledati v prihodnost in vanjo tudi vlagati, saj je to edini način, da se nam življenje čez nekaj let izboljša.

depoziti

Depoziti spadajo med ene najvarnejših naložb, saj praktično za vlagatelja ne predstavljajo skoraj nikakršnega tveganja. Depoziti so najvarnejše naložbe, čemur primerne pa so tudi obrestne mere, ki jih dobimo v zameno za depozit, za katerega smo se vezali za neko obdobje. Depoziti so lahko sklenjeni za daljše ali pa krajše obdobje, kar vpliva na višino obrestne mere. Krajši kot bodo depoziti, nižje bodo obrestne mere. To je običajna praksa, ki se v večini primerov izkaže za resnično. Najbolj pogosti so depoziti za katere se stranke vežejo za leto dni, kar jim običajno prinese od 1-4% obresti na glavnico, ki so jo vložili. Kot sem že prej napisal, je obrestna mera odvisna od dobe za katero smo se odločili, da se bomo vezali. Depoziti so do višine 100.000€ pri bankah ali hranilnicah povsem varni, saj nam banke in hranilnice jamčijo za povračilo sredstev do te višine, torej to pomeni, da za depozite, ki ne prisegajo 100.000€ vlagatelji ne prevzemajo prav nikakršnega tveganja.

Depoziti so odvisni od trenutnih gibanj na finančnih trgih. Depoziti imajo višje obrestne mere predvsem zato, ker smo se vezali, da določen čas denarja ne bomo izplačali, kar pomeni, da v tem času banka lahko z našim denarjem posluje in tako ustvarja dodatne prihodke, nato pa nam izplača določen procent, ker smo jim z našim vloženim denarjem pomagali ustvariti nek prihodek. V kolikor se nameravate spustiti v vlaganje v depozite vam svetujemo, da se pred tem posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo znal najbolje svetovati.