Orodjarstvo danes

Če gremo v raziskovanje orodjarstva ter poklic orodjar malo v nam je kaj kmalu jasno, da se je celoten pojem orodjarstva razvil pravzaprav iz kovaških delavnic. To so bile prve delavnice, kjer so rokodelci oblikovali orodja. Poglejmo malo zgodovino obrti na slovenskem, za katero je značilna manjša ne serijska proizvodnja in nudenje uslug drugim.

Tradicionalne obrti na Slovenskem pa so bile naslednje:

  • Kovaštvo,
  • Kamnoseštvo,
  • Oglarstvo,
  • Lončarstvo,
  • Čipkarstvo.

Pa se vrnimo v današnje čase, ki so se z razvojem tehnologije, elektronike, programiranja ter oblikovanja orodja popolnoma spremenile. Orodjarstvo je postala popolnoma avtomatizirana dejavnost z hitrimi učinki izdelave in oblikovanja. Dejansko je orodjarstvo temelj vse tehnologije ter osnova vsake proizvodnje, dejansko se z njim srečamo prav v vsaki proizvodnji. Bistvo orodjarstva v današnjem času pa je, zmanjševanja časa proizvodnje ter stroškov izdelave določenega polizdelka ali izdelka.

 

Orodjarstvo ima širok spekter dejavnosti, prednjači pa razvoj in modeliranje novih izdelkov, kar je proces celotne ekipe in delovnih ter oblikovalskih metod, ki pripelje do končnega produkta, katero lahko predstavimo našim naročnikom. Danes so glavnega pomena visoko kvalificirani zaposleni, ter sodobna programska oprema saj se orodjarstvo razvija izredno hitro, tako da je to osnova za uspešnost na trgu. Poznamo kar nekaj orodjarskih programskih paketov o katerih si lahko več preberete na spletni strani ali pa poiščete informacije direktno pri oblikovalcih.

Orodjarstvo je danes temelj vsake proizvodnje, saj bistven element ko se enkrat odločamo o serijski proizvodnji izdelkov. Odgovor na vprašanje uspešnost orodjarstva katerega ključ je v tesnem sodelovanju z naročniki, se pozna pri končnem uporabniku izdelka. Dober načrt ter tehnologija izdelave sta lahko zagotovilo za kakovostna orodja in naprave.

Orodjarstvo je pomembna panoga v današnjem svetu, poiščite več informacij o samem delovnem mestu v orodjarni, morda ste ravno pri izbiri šolanja ali študija tako da raziščite tudi te možnosti.