Zakaj je potrebna revizija?

Revizija v podjetju je kot neke vrste inšpektorski pregled. Notranja revizija podjetja je nujna v vsakem podjetju, saj se le tako lahko prepričamo, da podjetje posluje in deluje v skladu z vsemi zakoni. Revizija nikakor ni neke vrste policija, vendar pa je ključnega pomena, saj lahko s pomočjo revizije zagotovimo, varovanje in poslovanje organizacije oziroma podjetja pred poslovnimi tveganji, hkrati pa lahko vsakemu podjetju zagotovimo priporočila, ki lahko v nadaljnjem poslovanju le-tega izboljšajo.

Vsakemu podjetju torej zelo priporočamo, da se poslužuje notranje revizije, saj s tem prepreči nadaljnje težave, ki bi se lahko pojavile tekom poslovanja. Notranja revizija poskrbi, da oblikuje neke vrste zagotovila , kako naj delujejo notranje kontrole v podjetju. Hkrati pa oblikuje tudi številne ukrepe, kako obvladovati vsa moćna tveganja ter napiše in poda izboljšave in priporočila, ki bi lahko podjetju bila v pomoč v bodoče. Revizija je del ekonomske veje, ki jo izvaja revizor. Notranji revizor skozi potek revizije svojo pozornost usmerja predvsem v preteklo poslovanje oziroma pretekle dogodke, ki so potekali v podjetju. Ugotovitve, ki jih sprejme na podlagi teh pregledov preteklih dogodkov, pa so neke vrste vodnik in analiza poslovanja preteklega leta. Revizija je lahko učinkovita takrat, ko notranji revizor deluje v popolnem kontrolnem okolju. Notranja revizija je povsem neodvisna dejavnost, ki za nobeno stranko ni pristranska, tako so njene dejavnosti ter svetovanje povsem objektivna. Notranja revizija v največji meri skuša pomagati vsaki organizaciji, da uresniči svoje zastavljene cilje, ter z različnimi metodami in sistematičnim delovanjem izboljšuje svojo predstavo na trgu in popelje organizacijo na višji nivo poslovanja. Notranja revizija ni del nobenega podjetja, temveč he sama zase samostojna organizacija oziroma enota. Notranja revizija je ena od tistih treh obrambnih linij, ki je odgovorna za dobro poslovanje podjetja. Notranja revizija odgovarja za zagotavljanja notranjih kontrol, ter izvedbo ukrepov v kolikor bi to bilo potrebno.