Sodni tolmač – ko ga potrebujete

Sodni postopki predstavljajo velik stresni dogodek za vse, ki se tam znajdejo. Težava pa je še večja, če se na sodišču znajde oseba, ki uradnega jezika na sodišču ne pozna. Da bi se težavam izognili, je na voljo sodni tolmač, ki po naročilu sodišča in z dovoljenjem ministrstva poskrbi za sodne prevode postopkov, naročil ter drugih dokumentacij. Kdo je sodni tolmač in kakšni so pogoji za pridobitev licence?

Sodni tolmač
Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmači so specializirani prevajalci, ki so na svojo funkcijo imenovani skladno z Zakonom o sodiščih ter Pravilnikom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Gre torej za osebe, ki svojo funkcijo nastopijo po opravljanjem strokovnem izpitu za sodnega tolmača, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje. Strokovni izpit vključuje izpit iz maternega jezika, tujega jezika v katerega bo tolmač prevajal ter izpit iz prava. Vsak tolmač lahko prevaja v eni ali več jezikovnih kombinacijah, za vsako jezikovno kombinacijo mora imeti opravljen tudi strokovni izpit.

Pogoji za sodnega tolmača

Sodni tolmač lahko postane oseba, ki se odzove na javni poziv Ministrstva za pravosodje, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in pa na spletni strani ministrstva. Oseba mora izpolnjevati pogoje zahtevane izobrazbe, imeti vsaj 6 let delovnih izkušenj na strokovnem področju jezika in ne sme opravljati dejavnosti, ki s sodnim tolmačenjem, niso združljive. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ministrstvo napoti na poseben preizkus strokovnosti. Vsak kandidat ima od vabila najmanj 30 dni za pripravo na omenjen preizkus strokovnosti. V primeru opravičene odsotnosti na predviden datum izpeljave preizkusa, mora kandidat pravočasno obvestiti ministrstvo. V primeru, da so podani razlogi upravičeni, dobi kandidat nov termin za opravljanje preizkusa. V primeru neupravičene odsotnosti ali odstopa od preizkusa v času njegovega opravljanja, kandidat za sodnega tolmača preizkusa ne opravi.

Sodni tolmač je strokovno usposobljena oseba, ki na sodiščih opravlja storitve prevajanja. V primeru, da takšno pomoč potrebujete, se zagotovo obrnite nanjo.