Talna signalizacija pomembno vpliva na varnost v prometu

Ko se peljemo po cestah ali parkiramo na parkirišču nas na tleh vedno spremljajo bele, včasih pa tudi rumene črte, ki nam nekaj sporočajo. Talna signalizacija je nujna za varen in nemoten pretok prometa.

Svet se razvija, modernizira se proizvodnja, način mišljenja, delovanje v skupnosti … razvija pa se tudi cestni promet. V primerjavi s preteklostjo se je danes število avtomobilov, ki so vsakodnevno na cestah, zelo povečalo, kar je med drugim odraz tega, da ljudje vsakodnevno migrirajo iz svojega kraja v kraj, kjer imajo službo. Posledično je treba že obstoječe ceste ves čas obnavljati in graditi nove, uvajati nova krožišča za boljšo pretočnost prometa in skrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu.

talna signalizacija

Talna signalizacija je zato ključen element za nemoteno delovanje prometa. Lahko bi rekli, da dela red na cestah, saj nam kaže kam smemo zaviti, ločuje nasprotne pasove, (ne)dovoljuje prehitevati, skrbi za boljšo vidljivost v slabih vremenskih razmerah in še marsikaj drugega. V večjih mestih, se s pomočjo talne signalizacije lažje in hitreje razvrstimo na pravi vozni pas, sploh če smo v koloni vozil in ne vidimo table, ki bi nam povedala, na kateri pas se moramo postaviti, da bomo lahko zavili v željeno smer.

Talna signalizacija pa se ne uporablja le za označevanje voznih površin. Z njo se označujejo tudi parkirna mesta, igrišča, pločniki, skladišča in druge površine. Pomembno je, da so talne signalizacije dobro vidne, saj le tako udeleženci v prometu vedo, kje smejo voziti, kje lahko parkirajo in podobno. Poleg tega, da so dobro vidne, morajo biti tudi obstojne in nezdrsne. Podjetja talno signalizacijo označujejo s pomočjo šablon, ki jih je možno izdelati tudi po naročilu.

Talna signalizacija je lahko enoslojna ali dvoslojna – enoslojna je v primerjavi z dvoslojno manj obstojna in jo je treba pogosteje obnavljati. Talno signalizacijo se lahko nariše na različne podlage, pomembno pa je, da je površina pred izvedbo suha in očiščena.