Ekološka trgovina za boljši svet

V današnjih časih želijo ljudje biti predvsem bolj ekološko osveščeni in tudi uporabljajo ekološke in bio produkte da zmanjšajo svoj vpliv na okolje. Za takšne namene pa se je pojavila ekološka trgovina, kjer se takšni produkti prodajajo. Zanimivo je, da namesto, da bi ljudje kupovali že obstoječe produkte, se je morala pojaviti nova industrija, za katero so potrebne določene stvari s katerimi se okolje še bolj onesnažuje, ampak izdelujejo ekološke izdelke ki jih potem proda neka ekološka trgovina.

ekološka trgovina

Ekološka trgovina je za nekoga kot raj, saj v njej najde vse ekološke izdelke ki lahko zmanjšajo škodljiv človekov vpliv na okolje, in se ti ljudje potem tudi bolje počutijo. Vendar če pomislite, koliko onesnaženja je potrebno, da se ti »Eko« izdelki naredijo in pa tudi prevoz je potreben za te »eko« izdelke, da jih lahko potem neka ekološka trgovina prodaja. Vprašati se je potrebno, ali so »eko« izdelki zares ekološki, koliko onesnaženja je bilo potrebnega da so sploh prišli na trg, v vaše roke?

Tretja stvar, ki je zelo očitna, pa je ta, da vsi globoko v sebi vemo, da smo ljudje največji onesnaževalci tega planeta, ne glede na to kako živimo in kakšne produkte uporabljamo. Lahko rečemo, da nam izdelke priskrbi ekološka trgovina, vendar konec koncev že samo s tem, ko živimo, onesnažujemo okolje. Zaradi tega ker nas je toliko, morajo drugi toliko bolj delati, potrebnih je več produktov, več hrane, in posledično je zaradi tega tudi več onesnaževanja okolja.

Ena sama ekološka trgovina ne more spremeniti sveta. sploh če ljudje ne vedo da, takšna ekološka trgovina sploh obstaja.

Če bi hoteli da smo ljudje bolj ekološko usmerjeni, bi bilo potrebno vse obstoječe industrije, še posebej naftno industrijo, spraviti na kolena in uničiti. Potrebno bi bilo tudi zmanjšati število otrok na družino, da se zmanjša populacija. Le takrat, bi bil človekov vpliv na okolje manjši in ekološka trgovina bi lahko zares spremenila svet.