Pomemben del otroške opreme so tudi vozički

VozičkiVozički spadajo med otroško opremo, predstavljajo enega najpomembnejših delov otroške opreme. Vsem varuškam, pa naj si bodo to  starši, bratje in sestre, strici in tete, dedki in babice, prijatelji ali znanci, omogočajo vozički preživljanje lepih trenutkov v družbi otrok. Na ta način, z različno družbo varušk, se otrok nauči spoznavanja družbe in okolice. Spoznava, da so poleg staršev del njegove družbe tudi tete in strici, dedki in babice, prijatelji in znanci. Okolje se z zamenjavo varuške spreminja, saj vsaka varuška pozna po njegovem prepričanju za otroka najbolj zanimivo okolje. Dedki in strici jih bodo po vsej verjetnosti zapeljali v njim priljubljeno okolje, babice in tete pa spet drugo, njim priljubljeno okolje. S tem vozički otroku pomagajo odkrivati svet odraslih in spoznavati vseh razlik, ki se v posameznih okoljih nahajajo. Tako bodo otroci že v zgodnjih obdobjih deležni obširne množice informacij, katere bodo v svetu odraslih nadgrajene z izkušnjami zagotovo koristile. Mnogi bodo takrat znali povedati, da so jim morda prav babice ali dedki  navdihnili za njihovo poklicno pot ali pa hobi prav sprehodom v vozičku in ogledu točno določenega okolja.

Da bi vozički lahko takšne lastnosti imeli morajo biti prvenstveno dobro zamišljeni in razviti. Vse lastnosti , ki jih vozički imajo so v prvi vrsti zahteva podana razvojnemu oddelku s strani lastnika.  Razvojni oddelek potem vse funkcionalne, estetske, uporabne in druge lastnosti združi v uporabno celoto, to je voziček.  Razvojne možnosti imajo vsi  vozički, pri tem navdih razvojni strokovnjaki dobijo iz različnih okolji. V prvi vrsti so to vozički predhodnih ali starejših generacij. Zagotovo se v njih skrivajo mnoge ideje, ki na žalost niso bile na tak ali drugačen način iz takšnega ali drugačnega razloga uporabljene v serijski proizvodnji. Spremembe narekujejo tudi uporabniki, torej starši in vse mogoče varuške. Vozički, ki v prodajalni niso dobro sprejeti med kupci zagotovo imajo veliko možnosti za izboljšanje, pri tem pa gre lahko za malenkosti z vidika estetike, varnosti ter cele vrste drugih lastnostih. Prav v otroški trgovini razvojni strokovnjaki lahko dobijo veliko novih idej, katere so jim posredovane z prodajnimi zastopniki. Prodajni zastopniki redno obiskujejo otroške trgovine, tako imajo na kratek rok možno pridobiti obsežne informacije glede pomanjkljivosti, katere lahko razvojni oddelek vgradi in izboljša že v naslednji seriji vozičkov.

Vozički bodo na ta način izboljšani v svojih lastnostih, kako dobro so razvojni strokovnjaki opravili svoje delo pa bodo na enak način, kot so jim bile narekovane spremembe,  imeli  priložnost opazovati v otroški trgovini.